Ulem Basa Jawa


Mugi Katur Panjenenganipun
Bpk./Ibu/Sdr.________….
wonten ing Yogyakarta.


Bismillahirohmaanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal, kula sak kulawarga nyuwun kanthi sanget karawuhan panjenengan sekaliyan mbenjang wonten ing,

Dinten                  : Kamis Kliwon
Suryo Kaping       : 31 Mei 2012
Wanci Tabuh        : 13:00 wekdal iring kilen
Panggenan           : Griyo Kula Wirobrajan Yogyakarta
Wigatosing Atur : Walimatul Ursy

Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.


Semarang, 1 Januari 2012
Salam Taklim
ttd
Fandy Sekeluarga

---------------------ooOoo-----------------------

Artinya :
Kepada Yth.
Bpk./Ibu/Sdr.________….
Di Yogyakarta.

Bismillahirohmaanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat.
Dengan mengharap kemurahan Allah yang Maha Agung, jika ada kelonggaran waktu dan hati, saya sekeluarga mengharap dengan sangat kehadiran Bapak dan Ibu besuk pada:

Hari: Kamis Kliwon
Tanggal  : 31 Mei 2012
Pukul    : 13:00 wekdal iring kilen
Tempat : Griyo Kula Wirobrajan Yogyakarta
Acara   : Walimatul Ursy

Saya sangat menantikan kehadiran anda, semoga Allah yang Maha Pengasih selalu memberi berkah keselamatan kepada semuanya. Amin

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Januari 2012
Salam Taklim

ttd

Fandy Sekeluarga