Download Al Qur'an Mp3 114 Surah
Download 114 Surat dalam Al Qur'an ....
antunan Abdurahman As
Sudais. Lantunan ayat-ayat suci Al Quran dari imam masjid Abdurahman
Sudais ini amat bagus didengar, lantunan suara dan lafads begitu pas.

Dan juga untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada
bulan ini, maka untuk memeriahkannya selain jadwal puasa Ramadhan 2012
dan Imsakiyah 1433 Hijriyah, blog Aku Jalan Terus membagikan download
MP3 Al Quran gratis untuk umat Islam semua.

Dan keseluruhannya terdapat 114 surat Al Quran, sangat lengkap bukan?
Dan silahkan rekan Muslimin dan Muslimah yang hadir di halaman ini untuk
download per-surat dari kitab suci Al Quran. Dan inilah daftar
surat-suratnya untuk anda download.Read more at: http://blog-fachrul.blogspot.com/2012/07/download-114-surat-al-quran-mp3.html

Copyright blog-fachrul.blogspot.com Under Common Share Alike Atribution


antunan Abdurahman As
Sudais. Lantunan ayat-ayat suci Al Quran dari imam masjid Abdurahman
Sudais ini amat bagus didengar, lantunan suara dan lafads begitu pas.

Dan juga untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada
bulan ini, maka untuk memeriahkannya selain jadwal puasa Ramadhan 2012
dan Imsakiyah 1433 Hijriyah, blog Aku Jalan Terus membagikan download
MP3 Al Quran gratis untuk umat Islam semua.

Dan keseluruhannya terdapat 114 surat Al Quran, sangat lengkap bukan?
Dan silahkan rekan Muslimin dan Muslimah yang hadir di halaman ini untuk
download per-surat dari kitab suci Al Quran. Dan inilah daftar
surat-suratnya untuk anda download.Read more at: http://blog-fachrul.blogspot.com/2012/07/download-114-surat-al-quran-mp3.html

Copyright blog-fachrul.blogspot.com Under Common Share Alike Atribution
NoNama SuratLink Download1AL-FATIHAH (Pembukaan)

2AL-BAQARAH (Sapi Betina)

3ALI ‘IMRAN (Keluarga Imran)

4AN-NISAA’ (Wanita)

5AL MAIDAH (Hidangan)

6AL AN’AM (Binatang Ternak)

7AL ‘ARAAF (Tempat Tertinggi)

8AL-ANFAAL (Harta Rampasan Perang)

9AT-TAUBAH (Pengampunan)

10YUNUS (Yunus)

11HUD (Hud)

12YUSUF (Yusuf)

13AR-RA’D (Guruh)

14IBRAHIM (Ibrahim)

15AL-HIJR Negeri (Kaum Samud)

16AN NAHL (Lebah)

17BANI ISRAIL (Keturunan Isra’il)

18AL-KAHFI (Gua)

19MARYAM (Maryam)

20THA-HA (TaHa)

21AL-ANBIYAA’ (Nabi-Nabi)

22AL-HAJJI (Haji)

23AL MU’MINUN (Orang-Orang yang Beriman)

24AN NUR (Cahaya)

25AL-FURQAAN (Pembeda)

26ASY-SYU’ARAA (Para Penyair)

27AN-NAML (Semut)

28AL-QOSHOSH (Cerita-Cerita)

29AL ‘ANKABUT (Laba-Laba)

30AR-RUUM (Bangsa Romawi)

31LUQMAN (Luqman)

32AS-SAJDAH (Sujud)

33AL-AHZAB (Golongan yang Bersekutu)

34AS-SABA’ (Kaum Saba’)

35FATHIR (Pencipta)

36YAASIN (YaSin)

37ASH-SHAFFAT (Yang Bersaf-saf)

38SHAAD (Sad)

39AZ ZUMAR (Rombongan-Rombongan)

40AL-MUKMIN (Orang yang Beriman)

41HAA MIIM AS-SAJDAH (Ha Mim As-Sajdah)

42ASY-SYUURAA (Musyawarah)

43AZ-ZUKHRUF (Perhiasan)

44AD-DUKHAAN (Kabut)

45AL-JAATSYIAH (Yang Berlutut)

46AL-AHQAAF (Bukit-Bukit Pasir)

47MUHAMMAD (Nabi Muhammad SAW)

48AL-FATH (Kemenangan)

49AL-HUJURAAT (Kamar-Kamar)

50QAAF (Qaf)

51AZ-ZARIYAAT (Angin yang menerbangkan)

52ATH-THUR (Bukit)

53AN-NAJM (Bintang)

54AL-QOMAR (Bulan)

55AR-ROHMAN (Yang Maha Pemurah)

56AL-WAAQI’AH (Hari Kiamat)

57AL-HADIID (Besi)

58AL-MUJADALAH (Wanita yang Mengajukan
Gugatan)

59AL-HASYR (Pengusiran)

60AL-MUMTAHINAH (Perempuan yang Diuji)

61ASH-SHAF (Barisan)

62AL-JUM’AH (Hari Jum’at)

63AL MUNAFIQUN (Orang-Orang yang Munafik)

64AT-TAGHAABUN (Hari Ditampakkan Segala
Kesalahan)

65ATH-THOLAAQ (Talak)

66AT-THAHRIM (Mengharamkan)

67AL-MULK (Kerajaan)

68AL-QOLAM (Kalam)

69AL-HAAQQAH (Hari Kiamat)

70AL-MA’ARIJ (Tempat-Tempat Nain)

71NUH (Nuh)

72AL-JIN (Jin)

73AL-MUZZAMMIL (Orang-orang yang
Berselimut)

74AL-MUDDATSTSIR (Orang yang berkemul)

75AL QIYAMAH (Hari Kiamat)

76AD-DAHR (Masa)

77AL MURSALAAT (Malaikat yang Diutus)

78AN-NABA’ (Berita Besar)

79AN-NAZI’AAT (Malaikat-Malaikat yang
Mencabut)

80’ABASA (Ia Bermuka Masam)

81AT-TAKWIIR (Menggulung)

82AL-INFITHAAR (Terbelah)

83AL-MUTHAFFIFIN (Kecurangan)

84AL-INSIQOQ (Terbelah)

85AL-BURUUJ (Gugusan Bintang)

86AL-THORIQ (Yang Datang di Malam Hari)

87AL-A’LAA (Yang Paling Tinggi)

88AL-GHOSYIYAH (Hari Pembalasan)

89AL-FAJR (Fajar)

90AL-BALAD (Negeri)

91ASY-SYAMS (Matahari)

92AL-LAIL (Malam)

93ADH-DHUHA (Waktu Dhuha)

94AL-INSYIRAH (Kelapangan)

95AT-TIIN (Buah Tin)

96AL-’ALAQ (Segumpal Darah)

97AL-QADR (Kemuliaan)

98AL-BAYYINAH (Bukti yang Nyata)

99AZ-ZILZAAL (Keguncangan)

100AL-’AADIYAAT (Kuda Perang yang Berlari
Kencang)

101AL-QAARI’AH (Hari Kiamat)

102AT-TAKATSUR (Bermegah-Megahan)

103AL-ASHR (Masa)

104AL-HUMAZAH (Pengumpat)

105AL-FIL (Gajah)

106AL-QURAISY (Suku Quraysy)

107AL-MAA’UUN (Barang-Barang yang Berguna)

108AL-KAUTSAR (Nikmat yang Banyak)

109AL-KAAFIRUUN (Orang-Orang Kafir)

110AN-NASHR (Pertolongan)

111AL-LAHAB (Gejolak Api)

112AL-IKHLASH (Kemurnian Keesaan Allah)

113AL-FALAQ (Waktu Subuh)

114AN-NAAS (Manusia)